maniakkide tänav

Maniakkide Tänav

Maniakkide Tänav (s 1975)

Tänav on õppinud Väike-Maarja päästekoolis ja Tartu Ülikoolis (sotsiaaltöö eriala). Mänginud Jõgeva punkansamblis Saast ja pereansamblis “Vist tulnukad”. On töötanud tuletõrjuja-päästjana ja vägivallaohvrite nõustajana.

Kirjandusmaailmas on Tänav Tartu ulmekirjutajate ringi eestvedaja ja juhendaja ning tema initsiatiivil on loodud internetipõhine ulmeajakiri Reaktor. Trükiajakirjanduses ilmus esimene teos 1996 (ajalehes Vooremaa), kirjutab žanriulmet ja nüüdseks on Tänav avaldanud lugusid pea kõigis suuremates ulme alamžanrites, alates teadusulmest kuni mõõga ja maagia lugudeni.

1. “Mul on õigus, Homer’i, Shakespeare’t ja Goethe’t põlata,“ hüüdis ta waimustuses, „aga ma tahan rahul olla, kui mind ükskord Eesti Schilleriks saab nimetatama.“
2. Ta wõttis nõuuks, üht uudisjuttu kirjutada. Tal oli küll natuke häbi, suuri andeid nii wiletsa töö tarwis raisata; sest mis asi wõib kergem olla, kui juttude kirjutamine? ’Pole muud waja, tui wõta tindipotist ja lao paberi pääle.

– Saalomon Vesipruul

Raamatud

Maniakkide Tänav kirjutab ulmet, seiklust, kärtsu ja mürtsu

Teised teosed