Eesti
Noortekirjanduse
Ühing

Me ootame enda ridadesse kõiki, kes on huvitatud Eesti noortekirjandusest ja selle arengust. Ole kirjanik, raamatukoguhoidja või muidu fänn.

cropped-ENU-logo-taustata.png
a man with light in the forest; Shutterstock ID 541060984; purchase_order: purchase_order; job: job; client: client; other: other

Eesti Noortekirjanduse Ühingu
juhatus

ENÜ juhatus_2023

ENÜ väärtused

Meie missioon on toetada noortekirjanduse loojaid ning populariseerida noortekirjandust

Avatus

ENÜ on avatud nii uutele ideedele kui uutele liikmetele. Kõik noortekirjanikud, raamatukogude töötajad, eesti keele õpetajad, kirjastuste esindajad ja muidu noortekirjanduse fännid on meiega liituma oodatud.

Toetus

 pakume tuge kirjanikele koolituste kaudu, mõttekaaslaste leidmiseks parim paik, informatsioon ja kontaktide vahendamine kirjastuste, raamatukogude ja koolidega.

Areng

kvaliteetsem noortekirjandus ja loomeliiduks saamine, et pakkuda veelgi paremat tuge noortekirjanduse arendamiseks ja levitamiseks.

Koostöö

oleme avatud koostööks nii koolide ja raamatukogude osas, et kohtumised kirjanikega inspireeriks noori nii lugema kui ka ise kirjutama. Noortekirjanduse mitmekesisuse tutvustamine. Koostöö kirjastustega, et info värskeimate noorteromaanide kohta jõuaks kiirelt sihtgrupini.

inspiratsioon

 informatsiooni ja teadmiste jagamine, maailmatrendide jälgimine, noortekirjanduse kaardistamine, ajurünnakud, ühised ettevõtmised, kogukonnatunde loomine.

#noortekirjandus au sisse!