Eesti
Noortekirjanduse
Ühing

Me ootame enda ridadesse kõiki, kes on huvitatud Eesti noortekirjandusest ja selle arengust. Ole kirjanik, raamatukoguhoidja või muidu fänn.

cropped-ENU-logo-taustata.png

#noortekirjandus au sisse!

Meie missioon on toetada noortekirjanduse loojaid ning populariseerida noortekirjandust

TEADAANNE

Reedel, 19. augustil 2022 kell 19.00 toimub Eesti Noortekirjanduse Ühingu aastakoosolek. Koosolekul antakse ülevaade möödunud aastal tehtust, kinnitatakse aastaaruanne, kutsutakse tagasi eelmine juhatus ning valitakse uus. ENÜ juhatusse saavad kandideerida kõik, kel missioonitunnet, energiat ja ideid noortekirjanduse arendamiseks ning selle populariseerimiseks. Juhatuse liikmeteks kandideerijatel palutakse endast teada anda 16. augustiks 2022 meiliaadressile noortekirjandus@gmail.com.

ENÜ äge tuumik

Tegusad, aktiivsed ja püüavad kõik toredad ideed teoks teha
ene sepp

Ene Sepp

esimees

Mirjam Kaun

Mirjam Kaun

juhatus

ENÜ väärtused

Avatus

ENÜ on avatud nii uutele ideedele kui uutele liikmetele. Kõik noortekirjanikud, raamatukogude töötajad, eesti keele õpetajad, kirjastuste esindajad ja muidu noortekirjanduse fännid on meiega liituma oodatud.

Toetus

 pakume tuge kirjanikele koolituste kaudu, mõttekaaslaste leidmiseks parim paik, informatsioon ja kontaktide vahendamine kirjastuste, raamatukogude ja koolidega.

Areng

kvaliteetsem noortekirjandus ja loomeliiduks saamine, et pakkuda veelgi paremat tuge noortekirjanduse arendamiseks ja levitamiseks.

Koostöö

oleme avatud koostööks nii koolide ja raamatukogude osas, et kohtumised kirjanikega inspireeriks noori nii lugema kui ka ise kirjutama. Noortekirjanduse mitmekesisuse tutvustamine. Koostöö kirjastustega, et info värskeimate noorteromaanide kohta jõuaks kiirelt sihtgrupini.

inspiratsioon

 informatsiooni ja teadmiste jagamine, maailmatrendide jälgimine, noortekirjanduse kaardistamine, ajurünnakud, ühised ettevõtmised, kogukonnatunde loomine.